Wudang.cz - úvodní stránka

Tai Chi

„Přirozeným pohybem k pohodě a zdraví“

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvod » O cvičení Tai Chi » Terorie pěti prvků

Teorie pěti prvků

Další, a po kategoriích jin a jang dá se říci jedinou specifikací původně jednolité substance, kterou staří Číňané provedli, je vyčlenění pěti prvků (prapůvodních forem čchi).

Jsou to

 • dřevo
 • oheň
 • země
 • kov
 • voda

Učení o pěti prvcích není popsáno v jednom základním díle jako např. teorie o jin-jangu v Knize proměn. Objevilo se v různých, většinou anonymních spisech čínského dávnověku již jako úplné a dotvořené. Uplatňuje se v medicíně, geomantii, teoretickém vysvětlení Tai Chi (např. v pojednání "Třináct forem") i jinde.

Vztahy, působící mezi prvky

Vzájemné rození

Platí vztahy "rodí mne" prvek předcházející a "já rodím" prvek následující, např.:

 • dřevo rodí oheň - oheň vzniká při tření dřeva, které je navíc i potravou pro oheň
 • oheň rodí zemi - oheň vrací zemi ve formě popela to, co spálí, a tak ji vlastně vytváří
 • země rodí kov - zdrojem kovu jsou rudy získané ze země
 • kov rodí vodu - při vysokých teplotách kov kapalní, v kovových nádobách se pára sráží ve vodu, resp. ji jimi můžeme nabírat nebo v nich uchovávat
 • voda rodí dřevo - voda dává vláhu rostlinám a umožňuje tak jejich růst.

Vzájemné ovládání

Vztah platí vždy mezi každým druhým prvkem a říká: "ovládá mne" a "já ovládám", např.:

 • dřevo ovládá zemi: stromy využívají zemi ke své výživě
 • voda ovládá oheň: může jej uhasit
 • země ovládá vodu: země zadržuje vodu
 • oheň ovládá kov: může jej roztavit
 • kov ovládá dřevo: kovová sekera nebo pila si poradí se sebesilnějším stromem.

Vzájemné podmaňování

Vztah podmaňování platí mezi stejnými dvojicemi prvků a ve stejném pořadí jako u ovládání. Představuje však jeho přílišné, neúměrné, zesílení. Tento vztah nastává, je-li podmaňující prvek příliš silný, nebo podmaňovaný prvek příliš slabý.

Vzájemné ponižování

Vztah ponižování opět platí mezi stejnými dvojicemi prvků jako u ovládání, avšak v opačném pořadí (směru). Ponižuje prvek, který se vzepřel proti tomu, že má být ovládán. Např, oheň ponižuje vodu ap.

Charakteristika jednotlivých prvků

PRVEK svět.
strana
roční období planeta číslo zvíře barva chuť zvuk orgán
dřevo východ jaro Jupiter 8 slepice zelená kyselá křik játra
oheň jih léto Mars 7 ovce červená hořká smích srdce
země střed babí léto Saturn 5 kráva žlutá sladká zpěv slezina
kov západ podzim Venuše 9 kůň bílá pálivá pláč plíce
voda sever zima Merkur 6 svině černá slaná sténání ledviny