Wudang.cz - úvodní stránka

Tai Chi

„Přirozeným pohybem k pohodě a zdraví“

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvod » Kurzy Tai Chi » Způsob cvičení, metodika

Způsob cvičení, metodika

Cvičící - žáci - si volí stupeň náročnosti a zatížení sami podle svých možností, schopností a aktuálního zdravotního stavu. Nikoho nenutíme do žádných extrémních pozic či cviků. Cvičitelé respektují každého jako individualitu se všemi přednostmi i omezeními.

Cvičební jednotka

Standardní cvičební jednotka trvá 90 minut. Začínáme zklidněním a soustředěním na dýchání. Následuje 25ti minutová rozcvička, která je zaměřena na připravení celého organismu na cvičení a na některé specifické dovednosti (koordinace, stabilita apod.).

Hlavní blok začíná zopakováním minule probrané látky, na které event. navazuje nácvik nových cviků a dovedností. Následuje zopakování celé látky zvládnuté od začátku školního roku.

Cvičení končí lehkým posilováním břicha a závěrečným zklidněním a uvolněním.

Po každých 3 - 4 trénincích, v případě potřeby i častěji, je hlavní část cvičební jednotky věnována opakování obtížnějších a žáky méně zvládnutých cviků a technik.

Způsob cvičení

Ve skladbě a zaměření tréninků respektujeme požadavky cvičících. Většina (99%) má zájem pouze o zdravotní a pohodové cvičení sestav. Stejným způsobem jako v čínských parcích. Tento trend trvá u členů ČCČC již od roku 1990.

Proto jsou bojové aplikace cvičiteli předváděny a vysvětlovány pouze informativně. Názorné ukázky pomáhají většině žáků ke snazšímu pochopení jednotlivých pohybů a cviků. Dlouhodobě trvá i nezájem o cvičení ve dvojicích (tuishou). Některými žáky je vnímáno jako nepříjemné narušení nejbližšího osobního prostoru. Proto jsou s touto formou cvičení seznamováni jen rámcově v obecném úvodu do problematiky. Minimální zájem je i o sportovní a závodní zaměření cvičení.

Metodika

Základem metodiky používané v ČCČC jsou způsoby výuky uplatňované v Čínské asociaci wu-šu. Jan Turneber je upravil pro potřeby, schopnosti a zvyky běžné české populace. Že je tento přístup efektivní, dokumentuje skutečnost, že základy tai-či tímto způsobem v Českém centru zvládlo od počátku roku 1990 již několik tisíc zájemců ve věkovém rozmezí od 12 do 82 let.

Základem systematického vzdělávání v ČCČC je sestava tai-či "24 cviků", kterou se začátečníci učí celý školní rok. Postupujeme pomalu od jednoduchého ke složitějšímu. Začínáme nácvikem základních pohybů jednou rukou, potom oběma rukama v koordinaci. Po zvládnutí chůze přichází skloubení pohybu rukou i nohou do jednotlivých cviků a následně přes jednotlivé sekvence technik do celé sestavy. Teprve po jejím zvládnutí lze pokračovat dále.