Wudang.cz - úvodní stránka

Tai Chi

„Přirozeným pohybem k pohodě a zdraví“

 

Úvod » Semináře a soustředění » Bojové aplikace 2021

Bojové aplikace 2021

V sobotu 13. listopadu 2021 se uskutečnil mimořádný a rozšířený trénink. Po delší době si jej vyžádali členové spolku.

Důvodem byla snaha o lepší pochopení technik, obsažených v sestavě „24“. S tím, že v případě zájmu mohou být v budoucnosti takto rozebrány a objasněny i další sestavy, které cvičíme.

U kolegyň bylo nejdůležitější uvědomení si významu a provedení jednotlivých cviků z hlediska praktického použití. Vlastně pochopení toho, proč byla tato sestava koncipována právě takto. Při znalosti uplatnění technik - cviků - se tudíž nemůže stát, že by cvičení sestavy bylo jen „jakýmsi“ máváním rukama a nohama, aniž by dotyčný či dotyčná přesně věděli, proč ty pohyby dělají. A zrovna takhle. Vlastní cvičení je pak pohodovější, protože je cvičícím srozumitelné a lépe zapamatovatelné.

Kolegy navíc zajímalo to, zda tyto techniky doopravdy fungují a dají se využít v sebeobraně. To si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet. Ne jen jako simulaci. Díky zápasnickým žíněnkám, na kterých jsme cvičili, mohli dotáhnout jednotlivé techniky až do konce. To znamená až do povalení či hození soupeře, dotažení nasazené páky atd.

Vyřádili se tak všichni. A byli spokojeni, že teď už pochopili některým dosud unikající souvislosti, principy a původní záměr autorů sestav, jejichž existence byla ověřena historickou praxí. Na úrovni přípravy v rámci cvičení sestav, ale následně pak i v rámci jejich praktického použití v konkrétních bojových (sebeobranných) situacích.

Vysvětlování nejasností, které se objevily u účastníků až následně po sobotním cvičení, pak pokračovalo i na nejbližších trénincích navazujícího týdne. Včetně řešení dalších dotazů, diskuzí a ukázek.

 

 

Autor článku: Jan Turneber

Autor fotografií: Jan Turneber