Wudang.cz - úvodní stránka

Tai Chi

„Přirozeným pohybem k pohodě a zdraví“

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvod » O cvičení Tai Chi » Wudang

Wudang

Wudangské hory se nachází v centrální Číně, na severozápadě provincie Hubei. Pro taoisty jsou posvátné. Podle legendy se tam narodil významný vládce, císař Zhenwu, označovaný za praotce taoismu. Tato skutečnost ovlivnila tamní běžný život, jeho náboženské zaměření, vznik svatyň a klášterů, které existují a fungují dodnes.

S taoismem a Wudangskými horami je spojován i vznik bojových umění označovaných jako vnitřní, event. měkká. Jedna z pověstí praví, že právě zde, v době dynastie Beisong, obdržel ve spánku přímo od Boha taoistický mnich Zhang Sanfeng znalosti specifického bojového stylu. Ten byl pojmenován Tai Chi Chuan, protože vychází z "Tai Chi", proměn dvou protikladných principů jin a jang.

Během staletého vývoje vzniklo více stylů Tai Chi. Proto se pro specifický bojový styl z těchto hor používá označení wudangské Tai Chi event. wudangquan.

Jan Turneber poprvé navštívil Wudangské hory a kláštery v roce 1992 a od té doby je ze studijních i osobních důvodů navštěvuje pravidelně. Jeho nejvýznamnějším učitelem tradičního wu-šu byl mistr Liu Chun Bao, který větší část svého života prožil jako vysoce postavený taoistický mnich v nejposvátnějším wudangském klášteře Taihe.

Od r. 2002 jezdí J. Turneber do Wudangu i se svými žáky, aby se mohli učit zdejší původní bojové umění od jeho nejlepších učitelů přímo na posvátných místech.