Wudang.cz - úvodní stránka

Tai Chi

„Přirozeným pohybem k pohodě a zdraví“

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvod » O cvičení Tai Chi » Lze Tai Chi zvládnout snadno nebo to až tak jednoduché není?

Lze Tai Chi zvládnout snadno nebo to až tak jednoduché není?

Podívejme se na tuto problematiku pěkně po pořádku.

Co se tedy musíte naučit, chcete-li mít ze svého "tai-či" dobrý pocit?

V první řadě to jsou předepsané postoje, chůze, techniky rukama, nohama, jejich skloubení s chůzí atd. To nejde samo od sebe. I když samozřejmě někomu to jde lépe a někomu to trvá déle. Potom si ještě musíte zapamatovat, jak jdou jednotlivé cviky v sestavách za sebou - pořadí je přesně stanoveno. Později bývá samozřejmostí postupně dopilovat detaily, což vyžaduje určité úsilí, podřízení se technikám nácviku, drilu.

Existuje nějaké zvládnutelnější a naopak "těžší" tai-či?

Záleží na tom, jaké tai-či se vám líbí, co od něj očekáváte, jaké máte osobní ambice a cíle, kolik času a úsilí mu chcete či můžete věnovat. Asi ideální by bylo zacvičit to "svoje" tai-či stejně jako Číňané. Zkrátka když navštívíte Čínu a budete mít možnost si s místními zacvičit, abyste nevyčnívali. To se vám může podařit v čínských parcích, kde se většinou cvičí tzv. standardní sestavy (8, 16, 24 atd.). Tyto sestavy určitě můžete zvládnout na úplně stejné úrovni jako místní.

Kromě "standardních" existují další sestavy, které patří k různým stylům (školám) tai-či. K nejznámějším patří rodové styly Čchen, Jang, Sun, Wu, místně lokalizované wudangské tai-či (ještě dále členěné na jednotlivé školy) atd. A zde už se dostáváme ke skutečnosti, že jednotlivé styly jsou různě obtížné. Zůstanu-li jen u fyzické náročnosti, tak třeba někde jsou nezbytné tak nízké postoje, že s jejich zvládnutím mají zpočátku problém i mladí lidé, natož senioři, kteří proto radějí volí pro ně snadnější styly nebo sestavy. Pokud chcete, aby vše bylo a vypadalo tak jak má …

Zcela záměrně zde nebudu uvádět a hodnotit jednotlivé styly (event. sestavy) podle jejich obtížnosti. Nejlepší je vybrat si to, co vám osobně vyhovuje a co jste si vyzkoušeli na vlastní kůži.