Wudang.cz - úvodní stránka

Tai Chi

„Přirozeným pohybem k pohodě a zdraví“

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvod » O cvičení Tai Chi » Proč právě "cvičení" z Wudangu

Proč právě "cvičení" z Wudangu

Na úvodní hodině pro začátečníky se mě na zahájení tohoto školního roku zeptala jedna z mladých adeptek na to, proč se zabýváme právě cvičením z Wudangu.
 
Myslím si, že by to mohlo zajímat více lidí - tak se na toto téma trochu rozepíšu.
 
Ono je to s tím zaměřením na Wudang trochu složitější. Tím prvním, co jsem se z Tai Chi (tai-či) v Číně v létě 1989 naučil byla sestava 24 cviků. Stále nejrozšířenější a nejcvičenější sestava tai-či, i když její vznik se datuje "jen" do roku 1956. A pak další, tzv. standardní, sestavy zaměřené především na cvičení pro zdraví event. určené pro oficiální soutěže.
 
A právě sestava 24 cviků je u nás tou základní. Zvládnou ji všichni začátečníci a potom mohou pokračovat dále. Se standardními sestavami (8, 16, 42, meč 32, meč 42, vějíř atd.) případně s tradičními sestavami z kolébky
tai-či - čínského Wudangu.
 
Tam jsem se poprvé dostal na jaře roku 1992 a od té doby tam jezdím pravidelně. Jednak kvůli tomu, že Wudangské hory mě okouzlily svoji krásou a atmosférou, jednak kvůli celému komplexu tamních bojových umění. Z nich nicméně preferuji wudangské tai-či.
 
V posledních letech je už i u nás v České republice Wudang docela populární a podle vlastních vyjádření se jím zabývá vícero lidí. V rozhlasu či TV se občas někdo prezentuje s tím, že "dělá Wudang".
 
Podstatné je, že se lidé hýbou, cvičí, dělají něco pro své zdraví. A že o původu, historii či dalších detailech toho, co vlastně provozují, toho moc neví, není až tak důležité. Pro mě je ale daleko příjemnější mít více informací, abych si s dotyčnou či dotyčným mohl více popovídat a nemusel zůstat jen u obecných frází. Jak jsem se již zmínil, je to všechno trochu složitější:

V rámci Wudangských hor (stačí se omezit třeba jen na jejich centrální část) je totiž celá řada škol bojových umění. Sice by se dalo předpokládat, že všechny školy budou cvičit to samé nebo skoro to samé. Ale i zde, na poměrně malém území (z pohledu Číny) je spektrum bojových umění velice různorodé, i když většina škol se odvolává na dávné - často mýtické - osobnosti těchto hor a jejich umění, a to nejen bojová.
 
Možná výstižnější výraz než "škola" jsou také používané termíny "stará škola" (vyjadřující, že se jedná o něco původního v jehož rámci jsou pak další samostatné školy), "styl" nebo poměrně často frekventovaný název "sekta" (i když ne v tom námi obvykle pojímaném smyslu). Takže výše uvedený odstavec mohu zpřesnit tak, že ve Wudangských horách působí několik různých sekt. Nicméně ani v jejich rámci není zcela striktně dodržována a vyžadována jednotnost provádění sestav. Více méně každý mistr si sestavy své sekty drobně modifikuje podle vlastních možností a schopností.
 
Naznačil jsem rozdílnost jednotlivých sekt. Je skutečně značná. A v tom je právě ten půvab. Spojujícím prvkem jsou Wudangské hory, jejich historie, kultura a náboženství. Různost vychází z pojetí zakladatelů sekt. Pokud by si mistr jedné sekty myslel, že je automaticky i na mistrovské úrovni jiné sekty, tak by se velice spletl. A všichni tamní mistři to vědí. Proč to pokoušet, když je jim jasné, že z počátku by v jiné sektě byli možná sotva tak na úrovni pokročilých žáků.
 
Za více než 23 let co do Wudangu jezdím jsem měl možnost se seznámit s mistry 5 škol a učit se u nich sestavy a techniky, které mě něčím zaujaly a byly mi blízké. Takto získaná pestrost sestav, přístupů atd. mi naprosto vyhovuje. A oceňují ji i moji žáci.
 
A teď se dostávám k tomu našemu "zaměření na Wudang". Důvody jsou myslím zřejmé z výše uvedených řádků. A naši žáci, kteří zvládli "24", tak mají možnost si vybrat z mnoha možností, jak dále pokračovat.
 
Jan Turneber
březen 2016